Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 10/11/2018 - 09:35:39
Tuần 81 - 82

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Thiết Kế Website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-11-2018

Thiết Kế Website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Thiết kế Lịch thiệp (5)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

Nộp bài Lịch thiệp ngày 23-11-2018

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

16-11-2018

Thiết Kế Website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Thiết Kế Website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài TK Lịch thiệp  cho TT Trung tâm

CL7, Lầu 9

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

  

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-11-2018

Thiết Kế Website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9 

 

THỨ HAI

19-11-2018

Thiết Kế Website (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7,Lầu 9

THỨ TƯ

14-11-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

21-11-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

16-11-2018

Thiết Kế Website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-11-2018

Thiết Kế Website (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh 

Nộp bài TK Web sau 1 tuần ngày 30-11-2018

CL7, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.