Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 12/10/2018 - 09:03:16
Tuần 77 - 78

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Thiết kế Brochure Catalogue (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

 

Nộp bài TK Brochure Catalogue ngày 22-10-2018

CL7, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-10-2018

Thiết Kế Website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

Nộp bài TK Brochure Catalogue cho TT Trung tâm

CL7, Lầu 9

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

17-10-2018

Thiết kế Lịch thiệp (1)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL7, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Thiết kế Lịch thiệp (2)

Gv: Ths.Vũ Thủy Vân

CL7, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Thiết Kế Website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Thiết Kế Website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL7, Lầu 9

 

 

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-10-2018

Thiết Kế Website (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

Nộp bài TK Tạp chí  cho TT Trung tâm

CL3, Lầu 9

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

 

THỨ HAI

22-10-2018

Thiết Kế Website (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

CL3,Lầu 9

THỨ TƯ

17-10-2018

Thiết Kế Lịch thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-10-2018

Thiết Kế Lịch thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

19-10-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

26-10-2018

Thiết Kế Website (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh 

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.