Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 29/09/2018 - 12:56:33
Tuần 75 - 76

Lớp GD35-A (Thời gian học Sáng 2, 4, 6 từ 08h00 - 11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-10-2018

Thiết Kế Tạp chí (7)

Gv: Ths.Lâm Yến Như 

Nộp bài TK Tạp chí  ngày 12-10-2018

CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

08-10-2018

Thiết Kế Website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

03-10-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

10-10-2018

Thiết kế Brochure Catalogue (6)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

 CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

05-10-2018

Thiết kế Brochure Catalogue (5)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-10-2018

Thiết Kế Website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài TK Tạp chí cho TT Trung tâm

CL3, Lầu 9

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

 

Lớp GD35-B (Thời gian học Tối 2, 4, 6 từ 18h00 - 21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-10-2018

Thiết Kế Website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL3, Lầu 9

 

 

THỨ HAI

08-10-2018

Thiết Kế Tạp chí (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng 

Nộp bài  TK Tạp chí  sau 1 tuần 15-09-2018

CL3,Lầu 9

THỨ TƯ

03-10-2018

Thiết Kế Lịch thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-10-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

05-10-2018

Nghỉ

CL3, Lầu 9

 

THỨ SÁU

12-10-2018

Thiết Kế Website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh 

CL3, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.