Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 31/03/2018 - 11:04:01
Tuần 81 - 82

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-04-2018

Copywrite  (2)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

 

Nộp bài TK Web cho thường trực TT

CL6

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

09-04-2018

Copywrite  (4)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

 

CL6

Nộp bài Copywrite sau 1 tuần

(16-04-2018)

 

THỨ TƯ

04-04-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

11-04-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

06-04-2018

Thiết Copywrite  (3)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

 

Nộp bài Portfolio cho thường trực TT

CL6

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

13-04-2018

Nghỉ

 

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-04-2018

Nghỉ

CL8

 

THỨ HAI

09-04-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

04-04-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

11-04-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

06-04-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

13-04-2018

Nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.