Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 03/03/2018 - 16:32:40
Tuần 77 - 78

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-03-2018

Thiết kế giao diện Web (9)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

THỨ HAI

12-03-2018

Thiết kế giao diện Web (11)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

THỨ TƯ

07-03-2018

Portfolio (2)

GV: Ths. Lâm Yến Như

CL6

 

THỨ TƯ

14-03-2018

Portfolio (3)

GV: Ths. Lâm Yến Như

CL6

THỨ SÁU

09-03-2018

Thiết kế giao diện Web (10)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

THỨ SÁU

16-03-2018

Thiết kế giao diện Web (12)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-03-2018

Thiết kế giao diện Web (11)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ HAI

12-03-2018

Thiết kế giao diện Web (13)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ TƯ

07-03-2018

Portfolio (2)

GV: Trần Duy Diền Sơn Trân

CL8

 

THỨ TƯ

14-03-2018

Portfolio (3)

GV: Trần Duy Diền Sơn Trân

CL8

THỨ SÁU

09-03-2018

Thiết kế giao diện Web (12)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ SÁU

16-03-2018

Thiết kế giao diện Web (14)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.