Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Chủ nhật, 24/12/2017 - 08:02:52
Tuần 67 - 68

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-12-2017

Nghỉ

CL6

 

 

THỨ HAI

01-01-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

27-12-2017

Thiết kế Tạp chí (4)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL6

 

THỨ TƯ

03-01-2018

Thiết kế Brochure,Catalogue (7)

GV: Ths.Trần Thanh Hùng

CL6

Nộp bài TK Brochure, Catalogue sau 1 tuần (10/01/2018)

THỨ SÁU

29-12-2017

Thiết kế Tạp chí (5)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL6

 

THỨ SÁU

05-01-2018

Nghỉ


 Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-12-2017

Nghỉ

CL8

 

THỨ HAI

01-01-2018

Nghỉ

THỨ TƯ

27-12-2017

Thiết kế Lịch thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

 

THỨ TƯ

03-01-2018

Thiết kế Tạp chí (6)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL8

THỨ SÁU

29-12-2017

Thiết kế Tạp chí (5)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL8

 

THỨ SÁU

05-01-2018

Thiết kế Tạp chí (7)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL8

Nộp bài TK Tạp Chí sau 1 tuần (12/01/2018)


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.