Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Chủ nhật, 18/03/2018 - 19:29:52
Tuần 79 - 80
Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-03-2018

Thiết kế giao diện Web (13)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

THỨ HAI

26-03-2018

Thiết kế giao diện Web (15)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

Nộp bài TK Web sau 1 tuần (02-04-2018)

 

THỨ TƯ

21-03-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

28-03-2018

Portfolio (4)

GV: Ths. Lâm Yến Như

CL6

Nộp bài Portfolio sau 1 tuần (04-04-2018)

THỨ SÁU

23-03-2018

Thiết kế giao diện Web (14)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

THỨ SÁU

30-03-2018

Copywrite (1)

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

CL6

 

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 80]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-03-2018

Thiết kế giao diện Web (14)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ HAI

26-03-2018

Nghỉ 

THỨ TƯ

21-03-2018

Portfolio (4)

GV: Trần Duy Diền Sơn Trân

CL8

Nộp bài Portfolio sau 1 tuần (28-03-2018)

 

THỨ TƯ

28-03-2018

Nghỉ

Nộp bài Portfolio cho thường trực TT

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ SÁU

23-03-2018

Thiết kế giao diện Web (15)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

Nộp bài TK Web sau 1 tuần (30-03-2018)

 

THỨ SÁU

30-03-2018

Nghỉ

Nộp bài TK Web cho thường trực TT

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.