Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Hai, 05/02/2018 - 14:55:48
Tuần 73 - 74

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

12-02-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

07-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

14-02-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

09-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

16-02-2018

Nghỉ

 

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

12-02-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

07-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

14-02-2018

Nghỉ

 

THỨ SÁU

09-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

16-02-2018

Nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.