Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Hai, 05/02/2018 - 15:08:12
Tuần 75 - 76

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

26-02-2018

Nghỉ

CL6

 

THỨ TƯ

21-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

01-03-2018

Portfolio (1)

GV: Ths. Lâm Yến Như

CL6

THỨ SÁU

23-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

02-03-2018

Nghỉ

CL6

 

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

26-02-2018

Thiết kế giao diện Web (9)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ TƯ

21-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

01-03-2018

Portfolio (1)

GV: Trần Duy Diền Sơn Trân

CL8

THỨ SÁU

23-02-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

02-03-2018

Thiết kế giao diện Web (10)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.