Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 20/01/2018 - 15:58:50
Tuần 71 - 72

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-01-2018

Thiết kế giao diện Web (5)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

THỨ HAI

29-01-2018

Thiết kế giao diện Web (7)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

THỨ TƯ

24-01-2018

Nghỉ

 

THỨ TƯ

31-01-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

26-01-2018

Thiết kế giao diện Web (6)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

THỨ SÁU

02-02-2018

Thiết kế giao diện Web (8)

GV: Ths. Phan Hoàng

CL6

 

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-01-2018

Thiết kế giao diện Web (5)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ HAI

29-01-2018

Thiết kế giao diện Web (6)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài TK Lịch thiệp cho thường trực Trung tâm 

CL8

 Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

24-01-2018

Nghỉ 


 

THỨ TƯ

31-01-2018

Nghỉ

THỨ SÁU

26-01-2018

Nghỉ 

 

 

THỨ SÁU

02-02-2018

Thiết kế giao diện Web (7)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.