Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 06/01/2018 - 09:07:44
Tuần 69 - 70

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-01-2018

Thiết kế Tạp chí (6)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL6

 

 

THỨ HAI

15-01-2018

Thiết kế giao diện Web (2)

GV: Phan Hoàng

CL6

 

THỨ TƯ

10-01-2018

Thiết kế giao diện Web (1)

GV: Phan Hoàng

Nộp bài TK Brochure, Catalogue cho thường trực Trung tâm

CL6

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

17-01-2018

Thiết kế giao diện Web (3)

GV: Phan Hoàng

CL6

 

THỨ SÁU

12-01-2018

Thiết kế Tạp chí (7)

GV: Ths.Lâm Yến Như

CL6

Nộp bài TK Tạp chí sau 1 tuần (19/01/2018)

 

THỨ SÁU

19-01-2018

Thiết kế giao diện Web (4)

GV: Phan Hoàng

Nộp bài  TK Tạp chí cho thường trực Trung tâm

CL6

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-01-2018

Thiết kế giao diện Web (1)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ HAI

15-01-2018

Thiết kế giao diện Web (3)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ TƯ

10-01-2018

Thiết kế Lịch thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng `

CL8

 

 

THỨ TƯ

17-01-2018

Thiết kế Lịch thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

12-01-2018

Thiết kế giao diện Web (2)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài  TK Tạp chí cho thường trực Trung tâm

CL8

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

19-01-2018

Thiết kế giao diện Web (4)

GV: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.