Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 17/03/2017 - 13:56:29
Tuần 27 - 28

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

THỨ HAI

27-03-2017

Indesign CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

THỨ TƯ

22-03-2017

Indesign CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Indesign CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

THỨ SÁU

24-03-2017

Indesign CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Indesign CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

CL3

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Photography (5)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

 

THỨ HAI

27-03-2017

Photography (7)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

THỨ TƯ

22-03-2017

Indesign CC (2)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Indesign CC (3)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

THỨ SÁU

24-03-2017

Photography (6)

Gv: Văn Thế Nguyên

CL3

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Indesign CC (4)

Gv: Nguyễn Phương Thảo

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.