Hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018
Thứ Hai, 16/01/2017 - 10:12:03
Tuần 21 - 22

Lớp GD33-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Photoshop CC (12)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ HAI

13-02-2017

Photoshop CC (14)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

THỨ TƯ

08-02-2017

Thi giữa môn Photoshop CC

CL3

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Photoshop CC (15)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

THỨ SÁU

10-02-2017

Photoshop CC (13)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Photoshop CC (16)

Gv: Ths.Lê Hoàng Nam

CL3

 

Lớp GD33-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-02-2017

Photoshop CC (13)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

THỨ HAI

13-02-2017

Photoshop CC (16)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

THỨ TƯ

08-02-2017

Photoshop CC (14)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

THỨ TƯ

15-02-2017

Photoshop CC (17)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

THỨ SÁU

10-02-2017

Photoshop CC (15)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

THỨ SÁU

17-02-2017

Photoshop CC (18)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL3

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.