Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 23/06/2017 - 15:14:30
Tuần 74 - 75

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-06-2017

TK Giao diện Website (16)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

THỨ HAI

03-07-2017

Nghỉ Hè

 

THỨ TƯ

28-06-2017

Thực hiện ĐA TN

 

 

THỨ TƯ

05-07-2017

 

THỨ SÁU

30-06-2017

Thực hiện ĐA TN

 

 

THỨ SÁU

07-07-2017

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.