Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 31/03/2017 - 09:25:29
Tuần 62 - 63

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Thiết Kế Tạp Chí (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

10-04-2017

Thiết Kế Tạp Chí (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

05-04-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

07-04-2017

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ HAI

10-04-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ TƯ

05-04-2017

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Lớp nghỉ


THỨ SÁU

07-04-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL5

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.