Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 09/06/2017 - 09:52:40
Tuần 72 - 73

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-06-2017

TK Giao diện Website (12)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

THỨ HAI

19-06-2017

TK Giao diện Website (13)

Gv: Phan Hoàng

CL8

THỨ TƯ

14-06-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

21-06-2017

TK Giao diện Website (14)

Gv: Phan Hoàng

 

THỨ SÁU

16-06-2017

Lớp Nghỉ

 

THỨ SÁU

23-06-2017


TK Giao diện Website (15)

Gv: Phan Hoàng

 

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-06-2017

Thiết kế Giao diện Website (13)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

THỨ HAI

19-06-2017

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

THỨ TƯ

14-06-2017

Thiết kế Giao diện Website (14)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

THỨ TƯ

21-06-2017

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

THỨ SÁU

16-06-2017

Thiết kế Giao diện Website (15)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

THỨ SÁU

23-06-2017

Thực hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.