Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 17/03/2017 - 13:54:14
Tuần 60 - 61

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Thiết Kế Brochure & Catalog (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

27-03-2017

Thiết Kế Tạp Chí (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

 

Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

THỨ TƯ

22-03-2017

Thiết Kế Tạp Chí (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Thiết Kế Tạp Chí (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

24-03-2017

Thiết Kế Tạp Chí (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Thiết Kế Tạp Chí (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ HAI

27-03-2017

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ TƯ

22-03-2017

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ SÁU

24-03-2017

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL5

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.