Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 12/05/2017 - 10:25:58
Tuần 68 - 69

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-05-2017

Thiết Kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ HAI

22-05-2017

TK Giao diện Website (3)

Gv: Phan Hoàng

Nộp bài Lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

THỨ TƯ

17-05-2017

TK Giao diện Website (1)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

THỨ TƯ

24-05-2017

TK Giao diện Website (4)

Gv: Phan Hoàng

CL8

THỨ SÁU

19-05-2017

TK Giao diện Website (2)

Gv: Phan Hoàng

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

26-05-2017

Lớp nghỉ

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (2)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

THỨ HAI

22-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (4)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Portfolio, Copywrite cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

THỨ TƯ

17-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (3)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

THỨ TƯ

24-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (5)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

THỨ SÁU

19-05-2017

Lớp nghỉ


L5


 

THỨ SÁU

26-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (6)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.