Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 14/04/2017 - 10:15:17
Tuần 64 - 65

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Thiết Kế Tạp Chí (7)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

24-04-2017

Thiết Kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ TƯ

19-04-2017

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ TƯ

26-04-2017


Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ SÁU

21-04-2017

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL8

 

THỨ SÁU

28-04-2017

Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL5

 

THỨ HAI

24-04-2017

Thiết kế Portfolio(1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

THỨ TƯ

19-04-2017

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

 

THỨ TƯ

26-04-2017

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

THỨ SÁU

21-04-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL5

 

THỨ SÁU

28-04-2017

Thiết kế Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài TK Lịch Thiệp cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.