Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 26/05/2017 - 11:40:24
Tuần 70 - 71

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2017

TK Giao diện Website (6)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

THỨ HAI

05-06-2017

TK Giao diện Website (9)

Gv: Phan Hoàng

CL8

THỨ TƯ

31-05-2017

TK Giao diện Website (7)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

THỨ TƯ

07-06-2017

TK Giao diện Website (10)

Gv: Phan Hoàng

CL8

THỨ SÁU

02-06-2017

TK Giao diện Website (8)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

THỨ SÁU

09-06-2017

TK Giao diện Website (11)

Gv: Phan Hoàng

CL8

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (8)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

 

THỨ HAI

05-06-2017

 

Thiết kế Giao diện Website (10)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

THỨ TƯ

31-05-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-06-2017

Thiết kế Giao diện Website (11)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

THỨ SÁU

02-06-2017

Thiết kế Giao diện Website (9)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

THỨ SÁU

09-06-2017

Thiết kế Giao diện Website (12)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.