Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Năm, 27/04/2017 - 15:45:21
Tuần 66 - 67

Lớp GD31-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-05-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

08-05-2017

Thiết Kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ TƯ

03-05-2017

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL8

 

THỨ TƯ

10-05-2017

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL8

THỨ SÁU

05-05-2017

Thiết Kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ SÁU

12-05-2017

Thiết Kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

Lớp GD31-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-05-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

08-05-2017

Thiết kế Portfolio(4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

THỨ TƯ

03-05-2017

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

 

THỨ TƯ

10-05-2017

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

THỨ SÁU

05-05-2017

Thiết kế Portfolio(3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

 

THỨ SÁU

12-05-2017

Thiết kế Giao diện Website (1)

Gv: Ts.Nguyễn Đức Sơn

CL5

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.