Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 22/06/2018 - 10:50:21
Tuần 78 - 79

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG

HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-06-2018

Portfolio (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

 

Nộp bài Portfolio thứ 6 ngày 29/06/2018

CL6

 

 

THỨ HAI

02-07-2018

NGHỈ HÈ

 

THỨ TƯ

27-06-2018

 Nghỉ

 

 

THỨ TƯ

04-07-2018

NGHỈ HÈ

 

THỨ SÁU

29-06-2018

Nộp bài Portfolio cho thường trực TT

Nộp đăng ký đề tài TN

Hạn cuối 11h thứ 7 ngày 30/06/2018

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ SÁU

06-07-2018

NGHỈ HÈ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.