Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 26/05/2018 - 11:56:54
Tuần 74 - 75

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-05-2018

Thiết kế Website (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6

 

 

THỨ HAI

04-06-2018

Thiết kế Website (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6

 

THỨ TƯ

30-05-2018

Thiết kế Website (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

Nộp bài Tk Lịch thiệp cho thường trực TT

CL6

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

06-06-2018

Thiết kế Website (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6

 

THỨ SÁU

01-06-2018

Thiết kế Website (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6

 

 

THỨ SÁU

08-06-2018

Thiết kế Website (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.