Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 28/04/2018 - 20:20:43
Tuần 70 - 71

 

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-04-2018

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

07-05-2018

Thiết kế Website (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL9

 

THỨ TƯ

02-05-2018

Thiết kế Lịch Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

 

Nộp bài TK Tạp chí cho TT Trung tâm

 

CL9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

09-05-2018

Thiết kế Lịch Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ SÁU

04-05-2018

Thiết kế Website (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL9

 

 

THỨ SÁU

11-05-2018

Thiết kế Website (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.