Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 17/03/2018 - 17:53:30
Tuần 64 - 65

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-03-2018

Thiết kế Poster  (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL9

Nộp bài Poster sau 1 tuần

(26-03-2018)

 

 

THỨ HAI

26-03-2018

Thiết kế Tạp chí  (2)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

 

Nộp bài TK Poster  cho thường trực TT

CL9

 Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

21-03-2018

Thiết kế Brochure, Catalogues  (4)

Gv: Trần Thị Nhật Trâm

CL9

 

THỨ TƯ

28-03-2018

Thiết kế Brochure, Catalogues  (5)

Gv: Trần Thị Nhật Trâm

CL9

THỨ SÁU

23-03-2018

Thiết kế Tạp chí  (1)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9

 

 

THỨ SÁU

30-03-2018

Thiết kế Tạp chí  (3)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.