Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 14/04/2018 - 20:50:56
Tuần 68 - 69

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-04-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

23-04-2018

Thiết kế Tạp chí  (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9

 

Nộp bài TK Tạp chí sau 1 tuần

(02-05-2018) 

THỨ TƯ

18-04-2018

Thiết kế Lịch Thiệp  (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Brochure, Catalogues cho TT Trung tâm

CL9

Sau 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

25-04-2018

Nghỉ Lễ

THỨ SÁU

20-04-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

27-04-2018

Thiết kế Website (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL9


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.