Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 31/03/2018 - 11:10:10
Tuần 66 - 67

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-04-2018

Thiết kế Tạp chí  (4)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9

 

 

THỨ HAI

09-04-2018

Thiết kế Tạp chí  (5)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9

 

 

THỨ TƯ

04-04-2018

Thiết kế Brochure, Catalogues  (6)

Gv: Trần Thị Nhật Trâm

CL9

 

THỨ TƯ

11-04-2018

Thiết kế Brochure, Catalogues  (7)

Gv: Trần Thị Nhật Trâm

CL9

Nộp bài TK Brochure, Catalogues sau 1 tuần

(18-04-2018)

THỨ SÁU

06-04-2018

Nghỉ

 

 

THỨ SÁU

13-04-2018

Thiết kế Tạp chí  (6)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.