Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 09/06/2018 - 09:42:59
Tuần 76 - 77

Lớp GD34-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-06-2018

Nghỉ

 

 

THỨ HAI

18-06-2018

Portfolio (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL6

 

THỨ TƯ

13-06-2018

Thiết kế Website (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL6

 

THỨ TƯ

20-06-2018

Portfolio (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

 

CL6

THỨ SÁU

15-06-2018

Thiết kế Website (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Tk Web sau 1 tuần 22/06/2018

CL6

 

 

THỨ SÁU

22-06-2018

Portfolio (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Tk Web cho thường trực TT

CL12, Lầu 8

Sau 20g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.