Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 28/10/2017 - 11:30:58
Tuần 75 - 76

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-10-2017

Nghỉ

CL10

 

THỨ HAI

06-11-2017

Nghỉ

CL10

THỨ TƯ

01-11-2017

Thiết kế bao bì (8)

Gv: Khấu Ngọc Trân

 

Nộp bài Portfolio cho thường trực Trung tâm

CL10

Sau 10g30 bài Học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này

 

THỨ TƯ

08-11-2017

 

Thiết kế bao bì (9)

Gv: Khấu Ngọc Trân

 

CL10

THỨ SÁU

03-11-2017

Nghỉ

CL10

 

THỨ SÁU

10-11-2017

Nghỉ

CL10

 

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-10-2017

Thiết kế Website (12)

Gv: Phan Hoàng

CL5

 

THỨ HAI

06-11-2017

Thiết kế Website (15)

Gv: Phan Hoàng

CL5

THỨ TƯ

01-11-2017

Thiết kế Website (13)

Gv: Phan Hoàng

CL5

 

THỨ TƯ

08-11-2017

Nghỉ

CL5

THỨ SÁU

03-11-2017

Thiết kế Website (14)

Gv: Phan Hoàng

CL5

 

THỨ SÁU

10-11-2017

Nghỉ

CL5

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.