Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 14/10/2017 - 10:57:45
Tuần 73 - 74

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-10-2017

Portfolio (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

23-10-2017

Nghỉ

CL10

THỨ TƯ

18-10-2017

Thiết kế bao bì (7)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

 

THỨ TƯ

25-10-2017

 Thiết kế bao bì (8)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

THỨ SÁU

20-10-2017

Portfolio (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

27-10-2017

Nghỉ

CL10

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

16-10-2017

Thiết kế Website (7)

Gv: Phan Hoàng

CL5

 

THỨ HAI

23-10-2017

Thiết kế Website (10)

Gv: Phan Hoàng

CL5

THỨ TƯ

18-10-2017

Thiết kế Website (8)

Gv: Phan Hoàng

CL5

 

THỨ TƯ

25-10-2017

Thiết kế Website (11)

Gv: Phan Hoàng

CL5

THỨ SÁU

20-10-2017

Nghỉ

CL5

 

THỨ SÁU

27-10-2017

Thiết kế Website (12)


Gv: Phan Hoàng


Nộp bài TK Bao Bì  cho 

thường trực TT

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài về TT sẽ học lại môn này
Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.