Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 30/09/2017 - 10:52:08
Tuần 71 - 72

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-10-2017

Thiết kế Giao Diện Website (14)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ HAI

09-10-2017

Portfolio (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ TƯ

04-10-2017

Thiết kế bao bì (5)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

 

THỨ TƯ

11-10-2017

 Thiết kế bao bì (6)

Gv: Khấu Ngọc Trân 

CL10

THỨ SÁU

06-10-2017

Thiết kế Giao Diện Website (15)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ SÁU

13-10-2017

Portfolio (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

 

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-10-2017

Thiết kế Website (1)

Gv: Phan Hoàng

Nộp bài Copywrite cho thường trực Trung tâm

CL10

Quá 20g30 bài Học Viên nộp trễ xem như trẽ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

 

THỨ HAI

09-10-2017

Copywirte (4)

GV: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Portfolio cho thường trực Trung tâm

CL10

Quá 20g30 bài Học Viên nộp trễ xem như trẽ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gởi bài TT sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

04-10-2017

Thiết kế Website (2)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ TƯ

11-10-2017

Thiết kế Website (3)

Gv: Phan Hoàng

CL10

THỨ SÁU

06-10-2017

Thiết kế Website (3)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ SÁU

13-10-2017

Thiết kế Website (4)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.