Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 16/09/2017 - 08:53:03
Tuần 69 - 70

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-09-2017

Thiết kế Giao Diện Website (11)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ HAI

25-09-2017

Thiết kế Giao Diện Website (12)

Gv: Phan Hoàng

CL10

THỨ TƯ

20-09-2017

Thiết kế bao bì (3)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

 

THỨ TƯ

27-09-2017

Thiết kế bao bì (4)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

THỨ SÁU

22-09-2017

NGHỈ

CL10

 

THỨ SÁU

29-09-2017

Thiết kế Giao Diện Website (13)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-09-2017

Copywirte (3)

GV: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ HAI

25-09-2017

Copywirte (4)

GV: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ TƯ

20-09-2017

Portfolio (1)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

27-09-2017

Portfolio (3)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

22-09-2017

Portfolio (2)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

29-09-2017

Portfolio (4)

Gv: Ths. Trần Thanh Hùng

CL10

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.