Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 08/12/2017 - 14:49:18
Duyệt phác thảo lần 1 - Hướng dẫn TN - Tuần 4, 5 & 6

TT

HỌ & TÊN GV

DUYỆT PHÁT THẢO LẦN 1

TUẦN 4

TUẦN 5

TUẦN 6

 

1

GV: Ths. Lê Thị Bích Loan

Thứ 2

18/12/2017

CL 5

Thứ 5

21/12/2017

CL 5

Thứ 2

25/12/2017

NGHỈ

Thứ 5

28/12/2017

CL 5

Thứ 2

Nghĩ lễ

Thứ 5

04/01/2018

CL 5

2

GV: Ths.  Trần Thanh Hùng

Thứ 2

18/12/2017

CL 7

Thứ 3

19/12/2017

CL 7

Thứ 5

21/12/2017

CL 7

Thứ 3

26/12/2017

NGHỈ

Thứ 5

28/12/2017

CL 7

Thứ 3

02/01/2018

CL 7

Thứ 5

04/01/2018

CL 7

     

 

 Lưu ýThời gian duyệt bài tốt nghiệp lần 2 ở tuần thứ 7. 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.