Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 01/09/2017 - 12:20:57
Tuần 67 - 68

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-09-2017

NGHỈ LỄ

 

 

THỨ HAI

11-09-2017

Thiết kế Giao Diện Website (9)

Gv: Phan Hoàng

CL10

THỨ TƯ

06-09-2017

Thiết kế Bao Bì (1)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

 

THỨ TƯ

13-09-2017

Thiết kế Bao Bì (2)

Gv: Khấu Ngọc Trân

CL10

THỨ SÁU

08-09-2017

Thiết kế Giao Diện Website (8)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ SÁU

15-09-2017

Thiết kế Giao Diện Website (10)

Gv: Phan Hoàng 

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-09-2017

NGHỈ LỄ

 

 

 

THỨ HAI

11-09-2017

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ TƯ

06-09-2017

Thiết kế Bao Bì (9)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

 

THỨ TƯ

13-09-2017

 

Thiết kế Giao Diện Website (1)

Gv: TS. Nguyễn Đức Sơn

 

CL10

THỨ SÁU

08-09-2017

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

15-09-2017

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.