Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 18/08/2017 - 10:32:01
Tuan 65 - 66

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-08-2017

Thiết kế Giao Diện Website (5)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ HAI

28-08-2017

Thiết kế Giao Diện Website (7)

Gv: Phan Hoàng

CL10

THỨ TƯ

23-08-2017

Thiết kế Giao Diện Website (6)

Gv: Phan Hoàng

CL10

 

THỨ TƯ

30-08-2017

Nghỉ

CL10

THỨ SÁU

25-08-2017

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

01-09-2017

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-08-2017

Thiết kế Lịch Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

28-08-2017


Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Lịch Thiệp cho thường trực trung tâm

 

CL10

Quá 20g30 bài học viên nộp trễ xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp hv chưa gởi bài tt sẽ học lại môn này

THỨ TƯ

23-08-2017

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến


CL10

 

THỨ TƯ

30-08-2017

Thiết kế Lịch thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng


CL10

THỨ SÁU

25-08-2017

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến


CL10

 

THỨ SÁU

01-09-2017

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến


CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.