Hôm nay, Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 14/04/2017 - 10:10:34
Tuần 47 - 48

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Thiết kế CIP (2)

Gv: Ths.Nguyễn Hồng Ngọc

CL10

 

THỨ HAI

24-04-2017

Thiết kế CIP (3)

Gv: Ths.Nguyễn Hồng Ngọc

CL10

THỨ TƯ

19-04-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

26-04-2017

Thiết kế CIP (4)

Gv: Ths.Nguyễn Hồng Ngọc

CL10

THỨ SÁU

21-04-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28-04-2017

TK Poster (2)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL10

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-04-2017

Kỹ thuật in (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

 

THỨ HAI

24-04-2017

Thiết kế CIP (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL10

THỨ TƯ

19-04-2017

Thiết kế CIP (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

Nộp bài TLKH cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ TƯ

26-04-2017

Thiết kế CIP (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Điệp

CL10

THỨ SÁU

21-04-2017

Kỹ thuật in (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

 

THỨ SÁU

28-04-2017

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.