Hôm nay, Thứ Ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Thứ Sáu, 31/03/2017 - 10:08:40
Tuần 45 - 46

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Kỹ Thuật in (5)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL10

 

THỨ HAI

10-04-2017

Kỹ Thuật in (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến


CL10

THỨ TƯ

05-04-2017

Kỹ Thuật in (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL10

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Thiết kế CIP (1)

Gv: Ths.Nguyễn Hồng Ngọc

CL10

THỨ SÁU

07-04-2017

Kỹ Thuật in (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL10

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Thiết kế Poster (1)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL10

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-04-2017

Kỹ thuật in (3)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

 

THỨ HAI

10-04-2017

Kỹ thuật in (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

THỨ TƯ

05-04-2017

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

12-04-2017

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

07-04-2017

Kỹ thuật in (4)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

 

THỨ SÁU

14-04-2017

Kỹ thuật in (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.