Hôm nay, Thứ Ba ngày 19 tháng 6 năm 2018
Thứ Sáu, 17/03/2017 - 13:55:18
Tuần 43 - 44

Lớp GD32-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL10

 

THỨ HAI

27-03-2017

Kỹ Thuật in (2)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

Nộp bài TLKH cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

THỨ TƯ

22-03-2017

Marketing & tư duy thương hiệu (9)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

CL10

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Kỹ Thuật in (3)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL10

THỨ SÁU

24-03-2017

Kỹ Thuật in (1)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL10

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Kỹ Thuật in (4)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL10

 

Lớp GD32-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-03-2017

Typography (9)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

27-03-2017

Kỹ thuật in (1)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL10

THỨ TƯ

22-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ TƯ

29-03-2017

Tâm Lý Khách Hàng (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

24-03-2017

Typography (10)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ SÁU

31-03-2017

Kỹ thuật in (2)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài TK Typography cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.