Hôm nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024
Thứ Sáu, 15/03/2013 - 11:53:41
Tuần 72 & 73

Lớp GD19-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-03-2013

Portfolio (1)

GV: Lê Thị Bích Loan

Nộp Bài  Magazine Cho Thường Trực Trung Tâm.

CL5

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

THỨ HAI

25-03-2013

Portfolio (2)

GV: Lê Thị Bích Loan

CL2

THỨ TƯ

20-03-2013

Thiết kế Giao diện Web (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ TƯ

27-03-2013

Thiết kế Giao diện Web (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ SÁU

22-03-2013

Thiết kế Giao diện Web (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ SÁU

29-03-2013

Thiết kế Giao diện Web (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

Lớp GD19-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-03-2013

Lớp nghỉ

CL8B

THỨ BA

26-03-2013

Lớp nghỉ

CL8B

THỨ NĂM

21-03-2013

Thiết kế giao diện Web (2)

GV: Lai Văn Đồng

CL8B

THỨ NĂM

28-03-2013

Thiết kế giao diện Web (3)

GV: Lai Văn Đồng

Nộp Bài  Magazine Cho Thường Trực Trung Tâm

CL8B

Quá20h30Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn

THỨ BẢY

 23-03-2013

Lớp nghỉ

CL8B

THỨ BẢY

30-03-2013

Lớp nghỉ

CL8B

 

Lớp GD19-D2 (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-03-2013

Magazine (4)

GV: TRẦN THANH HÙNG

CL5

THỨ BA

26-03-2013

Thiết kế giao diện Web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ NĂM

21-03-2013

Magazine (5)

GV: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ NĂM

28-03-2013

Magazine (7)

GV: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ BẢY

 23-03-2013

Magazine (6)

GV: TRẦN THANH HÙNG

CL5

THỨ BẢY

30-03-2013

Lớp nghỉ

CL5

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.