Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 12/12/2012 - 20:30:52
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 61 & 62
LỚP: GD19-B
THỜI GIAN HỌC: TỐI 2-4-6 TỪ 18H00 - 21H00NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI
17-12-2012

Thiết kế Poster (4)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ TƯ
19-12-2012

Thiết kế Lịch Thiệp (3)
GV: Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ SÁU
21-12-2012

Layout solution (5)
GV: Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ HAI
24-12-2012

Thiết kế Poster (5)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ TƯ
26-12-2012

Thiết kế Lịch Thiệp (4)
GV: Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ SÁU
28-12-2012

Layout solution (6)
GV: Trần Thanh Hùng

CL5

LỚP: GD19-D
THỜI GIAN HỌC: TỐI 3-5-7 TỪ 18H00 - 21H00

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA
18-12-2012

Thiết kế Poster (6)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL8B

THỨ NĂM
20-12-2012

Thiết kế Bao Bì (3)
GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

THỨ BẢY
22-12-2012

Thiết kế Bao Bì (4)
GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

 

THỨ BA
25-12-2012

Thiết kế Poster (7)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL8B

THỨ NĂM
27-12-2012

Thiết kế Bao Bì (5)
GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

THỨ BẢY
29-12-2012

Thiết kế Bao Bì (6)
GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

LỚP: GD19-D2
THỜI GIAN HỌC: TỐI 3-5-7 TỪ 18H00 - 21H00

NGÀY HỌC

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA
18-12-2012

Thiết kế Bao Bì (1)
GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

Nộp bài Lịch – Thiệp cho thường trực Trung tâm

CL5
Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ NĂM
20-12-2012

Thiết kế Poster (4)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ BẢY
22-12-2012

Thiết kế Poster (5)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

 

THỨ BA
25-12-2012

Thiết kế Bao Bì (2)
GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

THỨ NĂM
27-12-2012

Thiết kế Poster (6)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ BẢY
29-12-2012

Thiết kế Poster (7)
GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5


Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.