Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Ba, 01/01/2013 - 10:35:38
Tuần 63 & 64

Lớp GD19-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-12-2012

Nghỉ lễ

 

THỨ HAI

07-01-2013

Thiết kế Poster (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2

THỨ TƯ

02-01-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp(5)

GV: Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ TƯ

09-01-2013

Thiết kế Lịch - Thiệp(6)

GV: Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ SÁU

04-01-2013

Layout Solution (7)

GV: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ SÁU

11-01-2013

Thiết kế Bao Bì (1)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

Lớp GD19-D(Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

01-01-2013

Nghỉ lễ

 

THỨ BA

08-01-2013

Lớp Nghỉ

CL8B

THỨ NĂM

03-01-2013

Thiết kế BaoBì (7)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

THỨ NĂM

10-01-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

THỨ BẢY

05-01-2013

Lớp Nghỉ

CL8B

THỨ BẢY

12-01-2013

Magazine (1)

GV: Trần Thanh Hùng

CL8B

 

Lớp GD19-D2(Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ BA

01-01-2013

NGHỈ LỄ

THỨ BA

08-01-2013

Thiết kế BaoBì (3)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ NĂM

03-01-2013

Thiết kế Poster (8)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ NĂM

10-01-2013

Lớp Nghỉ

 

 

THỨ BẢY

05-01-2013

Thiết kế giao diện Web (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ BẢY

12-01-2013

Thiết kế BaoBì (4)

GV: Nguyễn Thị BạchYến

 

Nộp bài poster cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.