Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 02/03/2013 - 09:00:39
Tuần 70 & 71

Lớp GD19-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-03-2013

Thiết kế Magazine (5)

GV: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ HAI

11-03-2013

Thiết kế Magazine (7)

GV: Trần Thanh Hùng

CL2

THỨ TƯ

06-03-2013

Thiết kế Magazine (6)

GV: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ TƯ

13-03-2013

Thiết kế Giao diện Web (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ SÁU

08-03-2013

Lớp nghỉ

CL5

THỨ SÁU

15-03-2013

Thiết kế Giao diện Web (4 )

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

Lớp GD19-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

05-03-2013

Portfolio (3)

GV: Lê Thị Bích Loan

CL8B

THỨ BA

12-03-2013

Thiết kế giao diện Web (1)

GV: Lai Văn Đồng

CL8B

THỨ NĂM

07-03-2013

Portfolio (4)

GV: Lê Thị Bích Loan

CL8B

THỨ NĂM

14-03-2013

Thiết kế giao diện Web (2)

GV: Lai Văn Đồng

 

Nộp Bài  Portfolio Cho Thường Trực Trung Tâm.

CL8B

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

THỨ BẢY

09 -03-2013

Thiết kế Magazine (6)

GV: Trần Thanh Hùng

CL8B

THỨ BẢY

16-03-2013

Magazine (7)

GV: Trần Thanh Hùng

CL8B

 

Lớp GD19-D2 (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

Thứ Ba

05-03-2013

Thiết Kế Giao Diện Web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Cl5

THỨ BA

12-03-2013

Thiết kế giao diện Web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

Thứ Năm

07-03-2013

Magazine (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

Cl5

THỨ NĂM

14-03-2013

Magazine (3)

GV: Trần Thanh Hùng

CL5

Thứ Bảy

09 -03-2013

Lớp nghỉ

Cl5

THỨ BẢY

16-03-2013

Thiết kế giao diện Web (12)

GV: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.