Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Năm, 31/01/2013 - 13:50:08
Tuần 68 - 69

Lớp GD19-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-02-2013

Thiết kế Magazine (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ HAI

25-02-2013

Thiết kế Magazine (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL2

THỨ TƯ

20-02-2013

Thiết kế Magazine (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

 

Nộp Bài Tk Bao Bì Cho Thường Trực Trung Tâm

CL5

quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

27-02-2013

Thiết kế Magazine (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ SÁU

22-02-2013

Thiết kế Giao diện Web                (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ SÁU

01-03-2013

Thiết kế Giao diện Web                 (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5


Lớp GD19-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-02-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Đỗ Văn Dũng

CL8B

THỨ BA

26-02-2013

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8B

THỨ NĂM

21-02-2013

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Đỗ Văn Dũng

CL8B

THỨ NĂM

28-02-2013

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8B

THỨ BẢY

23-02-2013

Thiết kế Magazine (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8B

THỨ BẢY

02-03-2013

Thiết kế Magazine (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

 

Nộp bài lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL8B

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.


Lớp GD19-D2 (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

19-02-2013

Thiết kế giao diện Web                (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ BA

26-02-2013

Thiết kế giao diện Web                  (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ NĂM

21-02-2013

Thiết kế giao diện Web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ NĂM

28-02-2013

Magazine (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ BẢY

23-02-2013

Thiết kế giao diện Web                 (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

 

Nộp Bài Bao Bì Cho Thường Trực Trung Tâm

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ BẢY

02-03-2013

Thiết kế giao diện Web                   (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.