Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Bảy, 12/01/2013 - 10:06:33
Tuan 65-66-67

Lớp GD19-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-01-2013

Thiết kế Poster (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ HAI

21-01-2013

Thiết kế Poster (8)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL5

THỨ TƯ

16-01-2013

Thiết kế Bao Bì (2)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

THỨ TƯ

23-01-2013

Thiết kế Bao Bì (4)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

 

Nộp Bài Lịch – Thiệp Cho Thường Trực Trung Tâm

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

18-01-2013

Thiết kế Bao Bì (3)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

 

Nộp Bài Layout Cho Thường Trưc Trung Tâm

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

25-01-2013

Thiết kế Bao Bì (5)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ HAI

28-01-2013

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ TƯ

30-01-2013

Thiết kế Bao Bì (7)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

 

THỨ SÁU

01-02-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

 

Nộp Bài Poster Cho Thường Trực Trung Tâm

CL5

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

 

 

 


Lớp GD19-D (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-01-2013

Thiết kế Poster (8)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

CL8B

THỨ BA

22-01-2013

Thiết Kế Lịch Thiệp (1)

Gv: Đỗ Văn Dũng

 

Nộp Bài Poster Cho Thường Trực Trung Tâm

CL8B

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

THỨ NĂM

17-01-2013

Thiết kế Bao Bì (9)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8B

THỨ NĂM

24-01-2013

Thiết Kế Lịch Thiệp (2)

Gv: Đỗ Văn Dũng

 

Nộp Bài Bao Bì Cho Thường Trực Trung Tâm

CL8B

Quá 20h30 Bài Học Viên Nộp Xem Như Trễ Hạn.

THỨ BẢY

19-01-2013

Magazine (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8B

THỨ BẢY

26-01-2013

Magazine (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8B

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

THỨ BA

29-01-2013

Thiết Kế Lịch Thiệp (3)

Gv: Đỗ Văn Dũng

CL8B

 

 

THỨ NĂM

31-01-2013

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

02-02-2013

LỚP NGHỈ

 

 

 

 


Lớp GD19-D2 (Thời gian học tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00 )

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-01-2013

Thiết kế Bao Bì (5)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

THỨ BA

22-01-2013

Thiết kế Bao Bì (7)

GV: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

THỨ NĂM

17-01-2013

Thiết Kế Web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ NĂM

24-01-2013

Thiết Kế Web (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

THỨ BẢY

19-01-2013

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

THỨ BẢY

26-01-2013

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Nguyễn Thị Bạch Yến

CL5

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

THỨ BA

29-01-2013

Thiết Kế Web (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

 

THỨ NĂM

31-01-2013

Thiết Kế Web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

CL5

 

 

THỨ BẢY

02-02-2013

Lớp nghỉ

CL5

 

 

  

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.