Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 1 năm 2020
Thứ Bảy, 22/06/2019 - 14:24:42
Tuần 8-9

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

       CL3

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ HAI

01-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ TƯ

26-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

03-07-2019

Nghỉ hè

 

THỨ SÁU

28-06-2019

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

05-07-2019

Nghỉ hè

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.