Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Sáu, 17/05/2019 - 15:41:54
Tuần 2 - 3

Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 3]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

20-05-2019

Drawing (6)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Phim trường

Lầu 1

THỨ TƯ

15-05-2019

Drawing (4)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Phim trường

Lầu 1

 

THỨ TƯ

22-05-2019

Drawing (7)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Phim trường

Lầu 1

THỨ SÁU

17-05-2019

Drawing (5)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Phim trường

Lầu 1

 

THỨ SÁU

24-05-2019

Drawing (8)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Phim trường

Lầu 1

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 2]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 3]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-05-2019

Drawing (4)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

 

THỨ HAI

20-05-2019

Drawing (7)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

THỨ TƯ

15-05-2019

Drawing (5)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

 

THỨ TƯ

22-05-2019

Drawing (8)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

THỨ SÁU

17-05-2019

Drawing (6)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

 

THỨ SÁU

24-05-2019

Drawing (9)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.