Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Sáu, 12/07/2019 - 10:39:16
Tuần 11- 12

  Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Illustrator CC (1)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam


CL3, Lầu 9

 

THỨ HAI

22-07-2019

Illustrator CC (4)

Gv: ThS.Lê HoàngNam

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Illustrator CC (2)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Illustrator CC (5)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Illustrator CC (3)

Gv: ThS. Lê Hoàng Nam

Nộp bài Màu sắc & bố cục Phần 1 cho TT trung tâm.

CL3, Lầu 9

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Illustrator CC (6)

Gv: ThS.Lê Hoàng Nam

CL3, Lầu 9


Lớp
GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00) 

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-07-2019

Illustrator CC (1)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3,Lầu 9

 

THỨ HAI

22-07-2019

Illustrator CC (4)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

THỨ TƯ

17-07-2019

Illustrator CC (2)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

 

THỨ TƯ

24-07-2019

Illustrator CC (5)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3 ,Lầu 9

THỨ SÁU

19-07-2019

Illustrator CC (3)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc & bố cục Phần 1 cho TT trung tâm.

CL3 , Lầu 9

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

26-07-2019

Illustrator CC (6)

Gv:ThS.Lê Phương Thảo

CL3, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.