Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 25/05/2019 - 14:50:42
Tuần 4-5

 Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Drawing (9)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Lăng ông

Bà Chiểu

 

THỨ HAI

03-06-2019

Drawing (11)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Lăng ông

Bà Chiểu

THỨ TƯ

29-05-2019

HĐH Mac 0s (1)

Gv:Trương Minh Thiên

CL14

 

THỨ TƯ

05-06-2019

HĐH Mac 0s (3)

Gv:Trương Minh Thiên

CL14

THỨ SÁU

31-05-2019

HĐH Mac 0s (2)

Gv:Trương Minh Thiên

CL14

 

 

 

THỨ SÁU

07-06-2019

Màu sắc & bố cục (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL1

CHỦ NHẬT

02-06-2019

Drawing (10)

Gv: Huỳnh Thị Kim Trâm

Lăng ông

Bà Chiểu

 

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 5]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-05-2019

Drawing (10)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Phim trường

Lầu 1

 

THỨ HAI

03-06-2019

HĐH Mac 0s (3)

Gv:Lê Việt Hùng

CL14

THỨ TƯ

29-05-2019

HĐH Mac 0s (1)

Gv:Lê Việt Hùng

CL14

 

THỨ TƯ

05-06-2019

Màu sắc & bố cục (1)

Gv:ThS.Lê PhươngThảo

CL1

THỨ SÁU

31-05-2019

HĐH Mac 0s (2)

Gv:Lê Việt Hùng

CL14

 

THỨ SÁU

07-06-2019

Màu sắc & bố cục (2)

Gv:ThS.Lê PhươngThảo

CL1

CHỦ NHẬT

02-06-2019

Drawing(11)

Gv: Lê Thị Quế Châu

Lăng ông bà chiểu

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.