Hôm nay, Thứ Năm ngày 4 tháng 6 năm 2020
Thứ Bảy, 08/06/2019 - 12:05:34
Tuần 6 - 7

 Lớp GD41-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Màu sắc & bố cục (2)

Gv: Nguyễn KhắcHuynh

Nộp bài Drawing cho TT trung tâm

CL2

Sau 11g bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

17-06-2019

Màu sắc & bố cục (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2

THỨ TƯ

12-06-2019

Màu sắc & bố cục (3)

Gv: Nguyễn KhắcHuynh

CL2

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Màu sắc & bố cục (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2

THỨ SÁU

14-06-2019

Màu sắc & bố cục (4)

Gv: Nguyễn KhắcHuynh

      CL2

 

 

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Màu sắc & bố cục (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL2

 

Lớp GD41-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-06-2019

Màu sắc & bố cục (3)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

Nộp bài Drawing cho TT trung tâm

CL1

Sau 20g30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ HAI

17-06-2019

Màu sắc & bố cục (6)

Gv: ThS.Lê PhươngThảo

CL1

THỨ TƯ

12-06-2019

Màu sắc & bố cục (4)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL1

 

THỨ TƯ

19-06-2019

Màu sắc & bố cục (7)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL1

THỨ SÁU

14-06-2019

Màu sắc & bố cục (5)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

CL1

 

THỨ SÁU

21-06-2019

Mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

CL3

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.