Hôm nay, Thứ Tư ngày 23 tháng 1 năm 2019
Chủ nhật, 13/05/2018 - 09:28:49
Tuần 37 - 38

Lớp FD04-B (Thời gian học tối 2, 4, 6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-05-2018

Thiết kế ảnh động

Motion Graphic (12)

Gv: Nguyễn Minh Lý

CL4, Lầu 9

 

THỨ HAI

21-05-2018

Hình họa 3

(Vẽ trên Wacom) (3)

GV: Phan Vũ Linh

CL4, Lầu 9

THỨ TƯ

16-05-2018

Hình họa 3

(Vẽ trên Wacom) (1)

GV: Phan Vũ Linh

CL4, Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-05-2018

3D Max (1)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

THỨ SÁU

18-05-2018

Hình họa 3

(Vẽ trên Wacom) (2)

GV: Phan Vũ Linh

CL4, Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-05-2018

3D Max (2)

Gv: Hồ Văn Doãn

CL4, Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.